הנשיא ריבלין על "על גב סופה": יכולתם לפרוט לכדי פנים ושמות… תודעה של זהות"

ריבלין על גב סופה 001

הנשיא ריבלין על "גב סופה": "ספרכם הוא פרוזה הבוראת עולם ספרותי הנשען על רסיסים רבי משמעות של מקורות חיינו… כעם וכאומה… הנרקם בין תרבויות שונות… זהות יהודית שאיננה נמנעת מהיכרות עם תרבויות חדשות ומהתמודדות עם קונפליקטים."

איך לרכוש את הספר:

http://mendele.co.il/?wpsc-product=algavsufa

http://goo.gl/JgvJw4

https://goo.gl/eC7NTh

אצל המחברים: 0545571666, 0544798761

ובחנות ירדן, ככר ציון ירושלים.