"על גב סופה"- מתוך הפרק פאתן- רקדנית הבטן בכוך הפריצות של ראתב בעכו

 

"טוחי, טוחי", "תנענעי תנענעי", עודדו הגברים בקריאות רמות.

הרקדנית החלה להגביר את קצב התפתלויותיה לקצבה ההולך

ומשתלהב של המנגינה. היא הטיחה את ראשה קדימה ואחורה

ושערותיה נלפפו ונכרכו יחד עם הצעיפים שהתפתלו סביבה כאפעה.

לפתע להקת המנגנים חדלה.

בטנה של פאתן קפאה.

הצמידה ידה לרקתה כמצדיעה, שילחה מבט ממזרי בגברברים, ובאחת חזרה

המנגינה. היא הקפיצה את ביטנה, קורקבנה עלה וירד, רגלה הערומה

סובבה באוויר, ושאגת תשוקה עמומה גאתה ממעגל השרפרפים.